Дегустос Груп ЕООД

Общи условия за плащане и доставка

Уважаеми клиенти, всички поръчки, направени през платформата , се доставят на следващия работен ден, след изпращане и потвърждаване на заявката.

Приемат се  поръчки само за София , като те се доставят с автомобили, регистрирани в БАБХ (Българска Агенция по Безопасност на Храните) . 

Заявки от онлайн магазина се приемат всеки ден от 08:00 до 23:00 часа .

Въпроси и запитвания на   електронен адрес: degustos.office@gmail.com или на телефони от понеделник до петък :0897 942 829, 0893 635 140, 0895 539 281

Доставките се изпращат на следващия работен ден до обяд, като преди доставка , наш служител ще се свърже с вас за потвърждение на часа и получената онлайн заявка .

Работно време , в което се осъществяват доставки на посочен адрес в заявката  :

От понеделник до петък  :  от 7,00  до 15,00 часа

Безплатна доставка за заявки над 50,00 лв.

За доставки под 50,00 лв . се начислява 5 лв. допълнителна  такса .

Условия на доставка

Направените заявки от електронния магазин на Дегустос Груп ЕООД  /наричан за краткост по-долу „търговец“ / , се доставят на адреса , посочен от клиента  при потвърждение от страна на клиента  /след телефонно обаждане и изпращане на електронно съобщение от страна на търговеца  .Сумата  за  стоката се получава при предаването й. Ако клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката , поръчката се счита за отпаднала и търговецът не носи отговорност  за провалената сделка . В случай, че клиентът потвърди  желанието си да получи поръчаната стока и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, той поема за своя сметка разходите по доставката. Разходите се заплащат при получаване на стоката, ведно с нейната стойност .

Отказ от страна на клиента за получаване на стока

Допуска се стоката да бъде върната от страна  на клиента , при следните случаи:

  • При преглед на стоката , тя не съответства на  направената преди това заявка ;
  • Има видими дефекти, в  резултат на транспортирането  й ;
  • Цената не съответства на потвърдената заявка от страна на търговеца с клиента / поради естеството на продукцията е възможно измереното количество да повече или по-малко, с разлика до 200 гр. на артикул (с изключение на пакетираните продукти и замразените такива)   , за което е информиран клиента при обработването на заявката/;
  • При неспазване на срока за доставка от страна на търговеца ;

    Рекламации

Рекламации се приемат само в момента на предаване на стоката , при изброените случаи в раздел „Отказ от страна на клиента за получаване на стока” .

Органи , осъществяващи  контрол върху дейността на търговеца :

Дегустос  Груп ЕООД

0897 942 829  , 0893635 140, 0895539281

degustos.office@gmail.com

Гр. София ЖК Слатина ,Булевард  Проф. Лазаров N13

Борса Роял Сторидж 15А